Home

Vereniging

Login

Avanti Mencétak

Avanti Mencétak is een systeem waarin realistische zelfverdediging en intensieve workout op een evenwichtige manier worden gecombineerd.


Zelfverdediging

Al op korte termijn leren beoefenaars, zich door het toepassen van eenvoudige verdedigingstechnieken, proportioneel te verweren tegen fysiek geweld.

Deze verdediginstechnieken die al vanaf het begin van de trainingen worden aangereikt, blijven zich gedurende het hele leertraject herhalen, teneinde automatismen te creëren die aangewend worden in geval van een conflictsituatie.

Om de toepasbaarheid te verhogen en de trainingen voor de beoefenaars boeiend te houden, groeien deze verdedigingstechnieken gaandeweg in aantal en complexiteit.


Workout

Door de bewegingsintensieve opzet van de trainingen, levert Avanti Mencétak een significante bijdrage aan de fysieke gesteldheid van de beoefenaars.

Aan het bewegingsintensieve aspect van de trainingen wordt op een zodanige wijze gestalte gegeven dat dit voor iedereen naar eigen vermogen te volgen is.